TISAMETAL, S.A.

CABLES RODONS ACORDONATS AMB FUNDA

Característiques: Cables rodons acordonats amb una funda  trenada amb coure extra-flexible segons normes DIN 46440.

Qualitat del coure Cu ETP-1 o OF-Cu (EN 13602) sense recobriment o estanyat.

Podem fabricar qualsevol altre formació amb fils des de 0.05 fins a  0.15 mm de Ø. Amb aquestes formacions aconseguim uns cables amb una secció més gran a la que correspondria pel diàmetre.