TISAMETAL, S.A.

CABLES ACORDONATS 

Característiques: amb una construcció similar a que indicava la norma DIN 46438, aquests cables tenen una superfície llisa i un diàmetre sense variacions, per això son molt aptes per a ser recoberts, encara que l’aïllament sigui molt prim. Ofereixen una bona compactació transversal, que es ben apreciada en les operacions de soldadura. Es poden confeccionar amb fils unitaris des de 0,05 mm de diàmetre fins a 0,25 mm i amb diferent nombre de turons, aconseguint seccions de 0,3 mm² fins a 500 mm² .

Normalment utilitzem coure Cu ETP-1 o OF-Cu (EN 13602) sense recobriment o estanyat.

 

Cliqueu per veure les Composicions habituals dels cables acordonats